WINVESTOR PROPERTY

1839 Views  | 

WINVESTOR PROPERTY

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือ Investment Property เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาตอบโจทย์ของนักลงทุนโดยเฉพาะ และแตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ซื้อขายเพื่อเก็งกำไรส่วนต่างจากราคา หรือปล่อยเช่าอย่างชัดเจน 

 

 

เพราะอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีแผนธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากสิ่งปลูกสร้าง มีการบริหารจัดการโดยผู้บริหารมืออาชีพ และมุ่งเน้นทำกำไรคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ถือทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือทรัพย์แบบเช่าซื้อ (Leasehold) หรือแบบเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (Freehold)  ตัวอย่างของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น โรงแรม คอนโดเทล เซอร์วิสเรสซิเดนท์ ที่พักอาศัย หอพัก  สถานพักอาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุ สำนักงาน ฯลฯ

 

 

ดังนั้นนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จึงสามารถถือครองทรัพย์เพื่อรับผลประโยชน์ โดยไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการ หรือสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อบำรุงดูแลอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง ทั้งนี้ในหลายๆโครงการยังมีข้อเสนอและสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ มอบให้แก่นักลงทุนอีกด้วย

 

 

 

สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือการเข้าใจในธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่จะสร้างรายได้กลับมาให้นักลงทุน เพื่อนำไปคำนวณผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุน มากกว่าข้อเสนอพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์ที่ทางโครงการมีให้ ซึ่งเราสามารถสรุปหลักการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 5ด้าน ดังนี้

 

ให้เราเป็นที่ปรึกษาในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของคุณ เพื่อเลือกโครงการที่เหมาะสมกับงบประมาณและระยะเวลาในการลงทุน พร้อมตรวจสอบวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยทีมงานมืออาชีพ

 


 

Cr : สวิส หงส์พิทักษ์พงศ์
MD and Founder Winvestor Property

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy