เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุสายชิล ด้วยแผน SMART

134 Views  | 

เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุสายชิล ด้วยแผน SMART

เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุสายชิล ด้วยแผน SMART

แนวคิด SMART ถูกกำหนดมาเพื่อช่วยคุณวางแผนเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมตัวให้พร้อมในอนาคตที่คุณต้องการ

ตัวอย่าง
S: Specific (เจาะจง):
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น “ตอนนี้อายุ 25 ปี ต้องการเกษียณอายุที่ 60 ปี และต้องการมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณ 10 ล้านบาท”
M: Measurable (สามารถวัดได้):
ต้องมีวิธีที่สามารถวัดผลได้ เช่น “ต้องออมเงินเฉลี่ยต่อเดือน 24,000 บาท”
A: Achievable (เป็นไปได้):
ตรวจสอบว่าเป้าหมายของคุณเป็นไปได้ตามสภาพการเงินของคุณและเวลาที่เหลือหรือไม่ เช่น “ทำงานประจำเดือนละ 30,000 บาท ทำงานเสริมเดือนละ 20,000 บาท คิดเป็นรายได้รวมต่อเดือน 50,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินออมต่อเดือน 50% ของรายได้ต่อเดือน จะได้เงินออมอยู่ที่ 25,000 บาท”
R: Relevant (มีความสอดคล้อง):
ควรตรงกับความต้องการของคุณ เช่น “มีเงินใช้หลังเกษียณเดือนละ 40,000 บาท”
T: Time-bound (มีระยะเวลากำหนด):
กำหนดวันที่สิ้นสุดในการบรรลุเป้าหมาย เช่น “บรรลุเป้าหมายในอีก 35 ปี”

การเกษียณอายุในฝันของคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม! เริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้โดยใช้หลักการ SMART กันนะคะ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy