ผังเมือง เรื่องควรรู้ก่อนซื้อที่ดิน

250 Views  | 

 ผังเมือง เรื่องควรรู้ก่อนซื้อที่ดิน

ผังเมือง เรื่องควรรู้ก่อนซื้อที่ดิน

- สีเหลือง
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

-สีส้ม
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

- สีน้ำตาล
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

- สีแดง
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

- สีม่วง
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

- สีเม็ดมะปราง
ที่ดินประเภทคลังสินค้า 

- สีเขียว
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

- สีเขียวมะกอก
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา

- สีขาวมีกรอบ และเส้นทะแยงสีเขียว
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรม

- สีน้ำตาลอ่อน
ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

- สีเทา
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา

- สีน้ำเงิน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy