ปลดล็อกโอกาส! คว้า “Green Card” ด้วย EB-5 Investment ในงานสัมมนาสุด Exclusive

วันที่ 10-11 มิ.ย. ณ โรงแรม Westin Grande (BTS อโศก)

ทำไมต้องลงทุนผ่าน EB-5?
   ใช้เงินลงทุนเบื้องต้นเพียง 800,000 USD พร้อม Return และ Exit Plan (เงินต้นไม่หาย)
   สามารถยื่นขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรใน USA
   โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี รายได้สูง อาชีพมั่นคง
   ประหยัดค่าใช้จ่ายทางการศึกษามากกว่า 10 ล้านบาท ในระดับอุดมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย
   American Dream: ความเท่าเทียม สวัสดิการ ใบเบิกทางเข้าสู่การอยู่อาศัย การทำงานและการเป็นพลเมืองอเมริกา

สร้างความมั่นคงในอนาคตของคุณในประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านโปรแกรมการลงทุน EB-5 ให้นักลงทุนได้ "Green Card" แบบ Fast Track ในเวลา 6-9 เดือน

Secure Your Spot!
   วันเสาร์ & อาทิตย์ ที่ 10-11 มิ.ย. 2023
    เวลา 12.30 – 17.00 น.
   สถานที่: State Room, ชั้น 8, โรงแรม Westin Grande Sukhumvit Bangkok (BTS อโศก)

RSVP Only!
เข้าร่วมฟังสัมมนา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียง 10 ท่าน ผ่านการคอนเฟิร์มและยืนยันการเข้าร่วมงานจาก KW Winvestor

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


Supported file types and file is not more than MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy