โครงการคันนาวิลล์
  คอร์สสอนสร้างคันนาวิลล์ ที่ดินจัดสรร 100 ล้าน
จากโชคเหลืองวิไลแมคโคร
สอนทุกขั้นตอนอย่างละเอียด! การพัฒนาโครงการให้ประสบความสำเร็จ ขายหมด! ภายใน 2 เดือน
 
 
ราคาพิเศษ! เพียง 10 ท่านแรกเท่านั้น
 

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้
    แนวคิดและการออกแบบในการพัฒนาโครงการคันนาวิลล์
    การเลือกที่ดิน สภาพแวดล้อม และบริบทต่างๆ ของที่ดิน
    การวิเคราะห์และทิศทางการเติบโตของตลาด
    การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและเครื่องมือในการทำการตลาด
    การทำ Project Feasibility และกำหนดงบประมาณ
    หลักการบริหาร Cash Flow ในการพัฒนาโครงการ
    ข้อควรทำและข้อห้ามในการพัฒนาโครงการจัดสรรที่ดิน
    ขั้นตอนการขอจัดสรรและติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
    เทคนิคการเปิด-ปิดการขายภายใน 2 เดือน
    ตัวอย่างเอกสารและสัญญาต่างๆ

รายละเอียดงาน
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน และวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 (จำนวน 2 วัน)
เวลา 09.00 – 17.00 น.
สถานที่ โรงแรม Grande Centre Point เพลินจิต
พบกับ วิทยากร
image
คุณโจ้ คันนาวิลล์
CEO, WE Land Asset
image
คุณสุภาวดี คำจีน
CFO, WE Land Asset
image
 คุณสวิส หงส์พิทักษ์พงศ์
CEO, KW Winvestor
ตารางสอนการพัฒนาโครงการ
(จำนวน 2 วัน)
image

   DAY 1: เมื่อ “นักคิด” เจอ “นักพัฒนา”

ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น.
   แนวคิดการพัฒนาที่ดินแบบยั่งยืน
   Wellness Lifestyle Real Estate Trend ระดับโลก
   ความต้องการของลูกค้าและการเติบโตของตลาด
   Highlight: แนวคิด โคก หนอง นา โมเดล และหลักภูมิสังคมของโครงการคันนาวิลล์

ช่วงบ่าย 13.00 – 17.00 น.
   การสำรวจที่ดิน สภาพแวดล้อม และบริบทต่างๆ ของที่ดินเพื่อการพัฒนา
   การลงพื้นที่ การสังเกตและการเก็บรายละเอียดข้อมูลต่างๆ
   การประเมินราคาที่ดิน เปรียบเทียบขนาดที่ดิน และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
   เทคนิคการเจรจาซื้อที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการ
   การแบ่งแปลงที่ดินและการจัดสรรที่ดิน
   Highlight: สิ่งสำคัญ 10 ข้อในการเลือกที่ดินโครงการคันนาวิลล์
image

   DAY 2: “แผนงาน” vs “ผลงาน”

ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น.
   การทำ Project Feasibility การทำ Budgetary
   การกำหนดแผนการขายและแผนการทำการตลาด
   การวางแผนการพัฒนาโครงการและแผนการส่งมอบที่ดิน
  Highlight: หัวใจของพัฒนาโครงการ คือ “Cash Flow”

ช่วงบ่าย 13.00 – 16.30 น.
   หัวใจของ “ดิน” การขุด การถม การจัดการหน้าดิน
   หัวใจของ “น้ำ” การสร้างบ่อ การบริหารน้ำ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
   การปลูกต้นไม้ การเลือกต้นไม้ จังหวะการปลูกที่เหมาะสมกับการพัฒนา
   การพัฒนาโครงการ รั้ว ถนน ท่อระบายน้ำ น้ำ-ไฟ และสาธารณูปโภค
   การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน และหน่วยงานต่างๆ
   Highlight: ประสบการณ์จากโครงการคันนาวิลล์ “10 ข้อที่ไม่ควรทำ!!!”


ไฟล์เอกสารที่จะได้รับ:
- เอกสารประกอบการอบรม
- ตัวอย่างการออกแบบโครงการ
- ตัวอย่างใบเสนอราคา
- ตัวอย่างเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
- ตัวอย่างการคำนวณ Feasibility โครงการ
- การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกำหนดเครื่องมือในการทำการตลาด

ลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 
ราคาพิเศษ! เพียง 10 ท่านเท่านั้น
 
การันตีความสำเร็จด้วยรีวิวจากลูกค้า
LOCATION
Grande Centre Point Ploenchit

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ เพลินจิต

100 ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

image
image
image

\

image


image
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy