หมดข้อสงสัย บ้านเดี่ยวกับบ้านแฝด ต่างกันอย่างไร?

123 Views  | 

หมดข้อสงสัย บ้านเดี่ยวกับบ้านแฝด ต่างกันอย่างไร?

หมดข้อสงสัย บ้านเดี่ยวกับบ้านแฝด ต่างกันอย่างไร?

   บ้านเดี่ยว
“บ้านเดี่ยว” หมายถึง บ้านที่ไม่มีส่วนใดที่ติดกับหลังอื่น พื้นที่ใช้สอยกว้าง สามารถปรับเปลี่ยน ต่อเติมได้ตามความต้องการ โดยตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า
1.ขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ตร.ว.
2.ระยะถอยร่นของตัวบ้านทุกด้านไม่น้อยกว่า 2 ม.
3.ความกว้างของถนนหน้าที่ดินต้องไม่น้อยกว่า 10 ม. และมีความลึก 20 ม.
4.โครงสร้างแยกจากกันชัดเจน ไม่มีส่วนใดของบ้านใช้ร่วมกับอีกหลัง

   บ้านแฝด
ตามกฎหมาย “บ้านแฝด” หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดกัน 2 บ้าน มีผนังแบ่งอาคารเป็นบ้าน มีที่ว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกกันเป็นสัดส่วน โดยที่
1. ขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า 35 ตร.ว.
2. ระยะถอยร่นด้านหน้าไม่น้อยกว่า 3 ม. ด้านข้างและด้านหลังไม่น้อยกว่า 2 ม.
3. ความกว้างหน้าที่ดินไม่น้อยกว่า 16 ม. โดยแบ่งเป็นข้างละ 8 เมตร
4. มีส่วนของโครงสร้างบางส่วนเชื่อมต่อกันหรือมีฟังก์ชันบางส่วนร่วมกัน

บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์และความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคล

ซื้อ ขาย ลงทุน ปล่อยเช่า ติดต่อ KW Winvestor

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy