Capital Gain หมายถึง?

111 Views  | 

Capital Gain หมายถึง?

Capital Gain หมายถึงกำไรที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อเดิม กำไรจากการลงทุนเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การแข็งค่าของทรัพย์สินเมื่อเวลาผ่านไป การรีโนเวททรัพย์ หรือสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย

สิ่งสำคัญนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ควรมีที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและผลกระทบของการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้น

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy