ค่าใช้จ่ายที่ต้องเจอ เมื่อคุณตัดสินใจขายคอนโด

127 Views  | 

KW Tips

สำหรับใครที่คิดว่าการขายคอนโดจะเป็นการรับเงินเพียงอย่างเดียว คุณก็คงจะต้องเปลี่ยนความคิดกันซะแล้วล่ะ เพราะในความเป็นจริง การขายคอนโดมีค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมเนียมและภาษีที่เก็บตามกฎหมาย

1.ค่าธรรมเนียมการโอนฯ
ค่าใช้จ่ายแรกที่ผู้ขายคอนโดจะต้องเจอเลยก็คือ “ค่าธรรมเนียมการโอน” คิดเป็น 2% ของราคาที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มักจะเป็นการตกลงจ่ายร่วมกันระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ โดยแบ่งจ่ายฝ่ายละ 1% (ไม่มีการบังคับขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ)

2.ค่าอากรแสตมป์
ค่าใช้จ่ายต่อมาที่คุณจะต้องเจอเมื่อตัดสินใจขายคอนโดเลยก็คือ “ค่าอากรแสตมป์” ซึ่งคิดเป็น 0.5% ของราคาซื้อขาย

3.ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายคอนโดจะต้องรับผิดชอบ โดยจะมีอัตราร้อยละ 3.3% จากราคาประเมินหรือราคาตลาดขึ้นอยู่กับว่าราคาใดสูงกว่า

4.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (จ่ายครั้งเดียว)
สำหรับค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายคอนโดจะต้องเจออีกหนึ่งอย่างเลยก็คือ “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย” (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาฯ) ซึ่งเหตุผลที่จะต้องจ่ายภาษีนี้ก็เพราะว่าเป็นรายได้จากการทำธุรกรรมซื้อ-ขาย

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy