โฉนดที่ดินตราครุฑสีแดงหรือ น.ส.4

153 Views  | 

โฉนดที่ดินตราครุฑสีแดงหรือ น.ส.4

โฉนดที่ดินตราครุฑสีแดงหรือ น.ส.4

น.ส.4 เป็นหนังสือที่เราเรียกกันว่า “โฉนด” เป็นใบที่ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินกับเจ้าของอย่างแท้จริง มีระวางรูปถ่ายทางอากาศชัดเจน มีหมุดแสดงพื้นที่ชัดเจน โดยผู้ครอบครองจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 100% สามารถใช้ทำกิน และอยู่อาศัยได้ หรือจะโอนก็สามารถทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

โฉนดที่ดินตราครุฑสีแดงหรือน.ส.4 สามารถซื้อ ขาย โอน นำไปจำนอง หรือค้ำประกันได้ทั้งหมด ทำให้ราคาของโฉนด น.ส.4 เป็นเอกสารที่ราคาสูงที่สุด เมื่อเทียบกับเอกสารชนิดอื่นในพื้นที่เดียวกัน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy