อสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนเจ้าของได้หรือไม่

165 Views  | 

อสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนเจ้าของได้หรือไม่

อสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนเจ้าของได้หรือไม่

"ได้" โดยอสังหาริมทรัพย์จะเปลี่ยนความเป็นเจ้าของเมื่อมีการขายหรือโอนทรัพย์สินจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง โดยเกิดขึ้นได้จาก

  การขาย

  การรับมรดก

  การให้เป็นของขวัญ

   การยึดอสังหาริมทรัพย์


  การทำความเข้าใจสาเหตุ และวิธีที่อสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนความเป็นเจ้าของจะสามารถช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy